6ОУ


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2014-0001

Началната дата: 26.03.2015

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”

Документация
  • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 26 Март 2014
  • Информация за сключен договор - Публикувано на: 14 Април 2014