6ОУ


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2015-0001

Началната дата: 20.01.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Документация
 • Решение на АОП - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Оферта - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Справка договор по ЗОП - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Доклад - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Покана за участие - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане Януари и Февруари - Публикувано на: 28 Февруари 2015
 • Плащане май - Публикувано на: 30 Май 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 17 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 18 Януари 2016