6ОУ


Вътрешен номер в системата: 12

Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2020-0001

Началната дата: 31.03.2020

Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

АОП линк


Доставка на познавателни книжки, учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 6 ОУ "Граф Игнатиев" за учебната 2020/2021 година.

Обществената поръчка включва доставка на учебници и учебни помагала за нуждите на учениците от 6 ОУ "Граф Игнатиев" за учебната 2020/2021 от 4( четири) издателства а именно: 1. Издателска група Просвета: "Просвета- София"АД 2. Издателска група Клет: "Клет България" ООД 3. Издателство" Бит и техника" ООД 4. Издателство"С.А.Н-ПРО" Pearson Longman ООД Необходимите количества са подробно посочени в конкретни зачвки по представена бланка от всяко издателство, като общата стойност на обществената поръчка възлиза на 37076.74 лв без ДДС или 46345.93 лв. с включен ДДС. Място на изпълнение на обществената поръчка- сградата на 6 ОУ "Граф Игнатиев" с адрес София 1000, ул."6-ти септември" 16 Срокът за сключване на договори за доставка с избраните издателства е до 10.04.2020г, а срока за доставка на необходимите учебници и помагала е до 04.09.2020г.

Договори и споразумения по ОП
  • Договор Бит и техника - Публикувано на: 01 Юли 2020
  • Договор Клет България - Публикувано на: 01 Юли 2020
  • Договор Просвета - Публикувано на: 01 Юли 2020
  • Договор Санпро - Публикувано на: 01 Юли 2020
  • Документация
  • Заповед - Публикувано на: 31 Март 2020
  • Решение - Публикувано на: 31 Март 2020