6ОУ


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП:

Началната дата: 21.10.2014

Вид на поръчката: Публична покана


Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Документация
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Заповед-документация по гл.8 а - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 1 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 3 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 4 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол за класиране и обявяване изпълнител на ОП част 1 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Протокол за класиране и обявяване изпълнител на ОП част 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител на ОП - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • Плащания
 • Действащи договори по ЗОП и извършени плащания - Публикувано на: 30 Ноември 2014