6ОУ


Вътрешен номер в системата:

Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2015-0001

Началната дата: 20.01.2015

Вид на поръчката: Публична покана

АОП линк


Договори и споразумения по ОП
 • Договор 1 - Публикувано на: 20 Февруари 2015
 • Документация
 • Решение на АОП - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Оферта - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Справка договор по ЗОП - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Доклад - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Разяснение по документацията
 • Покана за участие - Публикувано на: 20 Януари 2015
 • Плащания
 • Плащане Януари и Февруари - Публикувано на: 28 Февруари 2015
 • Плащане май - Публикувано на: 30 Май 2015
 • Плащане ноември - Публикувано на: 17 Декември 2015
 • Плащане декември - Публикувано на: 18 Януари 2016
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП: 03633-2014-0001

  Началната дата: 26.03.2015

  Вид на поръчката: Договаряне без предварително обявление

  АОП линк


  ДОСТАВКА НА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО ПОЛЗВАНЕ ОТ ДЕЦАТА/УЧЕНИЦИТЕ В ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА И/ИЛИ ОТ ПЪРВИ ДО СЕДМИ КЛАС ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 ГОДИНА В 6 ОУ ГРАФ ИГНАТИЕВ, НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН „СРЕДЕЦ”

  Документация
 • Решение за откриване на процедура - Публикувано на: 26 Март 2014
 • Информация за сключен договор - Публикувано на: 14 Април 2014
 • Вътрешен номер в системата:

  Уникален номер в регистъра на АОП:

  Началната дата: 21.10.2014

  Вид на поръчката: Публична покана


  Договори и споразумения по ОП
 • Договор - Публикувано на: 13 Ноември 2014
 • Документация
 • Заповед за откриване на процедура - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Заповед-документация по гл.8 а - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 1 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 3 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Приложение 4 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Протоколи
 • Протокол за класиране и обявяване изпълнител на ОП част 1 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Протокол за класиране и обявяване изпълнител на ОП част 2 - Публикувано на: 21 Октомври 2014
 • Решения за избор на изпълнител
 • Решение за определяне на изпълнител на ОП - Публикувано на: 05 Ноември 2014
 • Плащания
 • Действащи договори по ЗОП и извършени плащания - Публикувано на: 30 Ноември 2014